Tipski ugovori i obrasci

Poveznica za preuzimanje obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača plina

https://www.hrote.hr/promjena-opskrbljivaca-301

Zahtjev za prekid pokrenutog postupka promjene opskrbljivača

Zahtjev za prekid pokrenutog postupka promjene opskrbljivača

Zahtjev za raskid sklopljenog ugovora o opskrbi plinom

Zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom – Komunalno Pitomača d.o.o.

Uvjeti ugovora o opskrbi prirodnim plinom – Javna usluga opskrbe plinom

Ugovorni uvjeti za javnu uslugu opskrbe plinom – Komunalno Pitomača d.o.o.

Uvjeti ugovora o opskrbi prirodnim plinom – Tržišna usluga opskrbe plinom

Ugovorni uvjeti opskrbe plinom – Tržišna usluga opskrbe plinom – Komunalno Pitomača d.o.o.

Tipski ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge

Tipski ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge – Komunalno Pitomača d.o.o.

Tipski ugovor o opskrbi plinom – Tržišna usluga opskrbe plinom
Ugovor o opskrbi plinom krajnjih kupaca kategorije kućanstvo – tržišna usluga