Korisnicima naših usluga

ISO 9001 je sustav upravljanja kvalitetom koji se danas koristi u cijelom svijetu, a certifikacija tog sustava općeprihvaćen je način dokazivanja sadašnjem i potencijalnom partneru da će proizvod ili usluga zadovoljiti njegove zahtjeve prema kvaliteti.

Norma ISO 9001 primjenjiva je na sve vrste organizacija što smo i mi u Komunalno Pitomača d.o.o. iskoristili. Iz tog razloga smo implementirali i certificirali sustav upravljanja kvalitetom radi poboljšanja kvalitete poslovanja, pružanja usluga, smanjenja troškova i ostalih pozitivnih utjecaja vezanih za naš cjelokupan posao.

Sustav upravljanja kvalitetom u Komunalno Pitomača d.o.o. obuhvaća sve osnovne procesa unutar organizacije osiguravajući da su procesi vođeni u nadziranim uvjetima i to na sljedeći način:

 • opisivanje procesa (ulazne i izlazne vrijednosti, vlasnik procesa, tijek procesa, odgovornosti, zahtjevi za proces),
 • postavljanje mjerljivih ciljeva procesa na temelju usporedivih podataka i informacija,
 • mjerenje i nadzor procesa preko ključnih pokazatelja izvedbe (KPI) procesa,
 • analiziranje podataka i izvještavanje o uspješnosti procesa,
 • poboljšavanje procesa.

Updated_Certificate#QMS1021_21021-Komunalno-CRO

Updated_Certificate#QMS1021_21021-Komunalno-ENG

Norma ISO 14001 postavlja zahtjeve koji se odnose na sustav upravljanja okolišem a podrazumijevaju planiranje, uspostavu, primjenu i nadzor sustava upravljanja okolišem.

ISO 14001 također je primjenjiv na sve vrste organizacija te smo i u njemu prepoznali potencijalna poboljšanja, a posebno ona vezana uz okoliš. Implementacijom i certifikacijom ISO 14001 u Komunalno Pitomača d.o.o. kontinuirano smanjujemo nepovoljan utjecaj na okoliš u skladu sa zahtjevima norme, troškove, te nam je ujedno cilj povećati svijest svih stanovnika Općine Pitomača vezanu uz zaštitu i očuvanje okoliša.

Upravljanje okolišem prema zahtjevima norme osigurava:

 • smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš,
 • brzi odaziv u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija,
 • smanjenje troškova,
 • usklađivanje poslovanja sa zakonskim zahtjevima,
 • pozitivnu predodžbu tvrtke u javnosti,
 • motiviranost zaposlenika.

Osnovni zahtjevi norme ISO 14001 jesu:

 • definirati politiku i ciljeve okoliša,
 • prepoznati sve aspekte i utjecaje na okoliš organizacije,
 • prepoznati sve zakonske i druge zahtjeve vezane za okoliš koje se odnose na organizaciju,
 • definirati obveze i odgovornosti zaposlenika,
 • definirati način komunikacije o značajnim aspektima okoliša,
 • osigurati resurse,
 • definirati mjere za smanjenje i/ili eliminaciju negativnih utjecaja na okoliš,
 • pratiti ostvarene rezultate,
 • poduzimati radnje za kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja okolišem.

Dobro razvijen i održavan sustav upravljanja kvalitetom i okolišem ima pozitivan doprinos na ostvarenje ciljeva poslovanja, poboljšavajući:

 • zadovoljstvo i povjerenje korisnika usluga – vjernost korisnika, ponavljanje i učvršćivanje posla, brzi odgovori na tržišne mogućnosti,
 • sveukupne rezultate i sposobnosti – bolja kvaliteta proizvoda/usluge, bolja radna učinkovitost, manji broj grešaka, manji troškovi, preciznije isporuke i sl.

Updated_Certificate#EMS1021_21021-Komunalno-CRO

Updated_Certificate#EMS1021_21021-Komunalno-ENG

DJELATNOST

KORISNICIMA NAŠIH USLUGA

PRAVILNICI I ODLUKE