RECIKLAŽNO DVORIŠTE

POŠTOVANI STANOVNICI OPĆINE PITOMAČA, korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada ovim putem vas obavještavamo da je novoizgrađeno reciklažno dvorište Općine Pitomača počelo s radom. Temeljem Odluke Općine Pitomača reciklažnim dvorištem upravlja Komunalno Pitomača d.o.o.

Cilj projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Općine Pitomača je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količina otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada koje su propisane Pravilnikom o gospodarenju otpadom (narodne novine br. 117/2017.).

Lokacija: Industrijska zona Rakitka, Kladare 19 F.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta Općine Pitomača  :
Utorkom od 08:00 sati do 16:00 sati
Petkom od 07:00 sati do 15:00 sati.

Mole se korisnici koji će dovoziti otpad u reciklažno dvorište  da otpad sortiraju po vrsti kako bi si olakšali odlaganje otpada u spremnike (donosilac sam odlaže otpad), popis otpada koje se može zaprimati u reciklažnom dvorištu je u priloženoj tablici, www.komunalno-pitomaca.hr  .

Sav dovezeni otpad zaprima se bez naknade te se voditi evidencija o zaprimljenoj vrsti i količini komunalnog otpada nastalom u kućanstvima (otpad nastao obavljanjem neke djelatnosti obrtnika, trgovačkih društava i OPG-ova ne može zbrinjavati u reciklažnom dvorištu). 

Iz navedenog razloga molimo vas da sa sobom ponesete osobnu iskaznicu i prilog zadnjeg računa za odvoz miješanog komunalnog otpada.

Preuzmite letak

Popis otpada koje se može zaprimati u reciklažnom dvorištu

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

održavanje javnih i zelenih površina na području Općine Pitomača

VIŠE…

GROBLJE I POGREBNE USLUGE

održavanje devet mjesnih groblja,
pružanje usluga ukopa,
održavanje mrtvačnica

VIŠE…

SAKUPLJANJE I ODVOZ MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Odvozom su obuhvaćena sva naselja Općine Pitomača

VIŠE…

OPSKRBA PLINOM

Opskrba plinom je energetska djelatnost koja je definirana Zakonom o energiji i Zakonom o tržištu plina.

VIŠE…