Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika