Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u naselju Pitomača

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u naselju Pitomača