Održavanje javnih površina

Komunalno Pitomača d.o.o održava javne površine koje su u vlasništvu Općine Pitomača i objekte na tim površinama. Javne površine koje društvo održava su: parkovi,javna dječja igrališta,tržnica.Za održavanje javnih površina koriste se kosilice,trimeri,puhači,traktor. Radovi na održavanju čistoće javnih površina traju neprekidno tijekom cijele godine, bez obzira na godišnja doba i vremenske uvjete.

GROBLJE I POGREBNE USLUGE

održavanje devet mjesnih groblja,
pružanje usluga ukopa,
održavanje mrtvačnica

VIŠE…

SKELA

SAKUPLJANJE I ODVOZ MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Odvozom su obuhvaćena sva naselja Općine Pitomača

VIŠE…

OPSKRBA PLINOM

Opskrba plinom je energetska djelatnost koja je definirana Zakonom o energiji i Zakonom o tržištu plina.

VIŠE…