SKELA

Komunalno Pitomača d.o.o vrši prijevoz preko rijeke Drave za prekodravsko naselje Križnica i to skelom „BANOV BROD“ te za prekodravski dio Jelkuš motornom skelom „PITOMAČA“. Skela „BANOV BROD“ vozi svakodnevno svaki puni sat za vrijeme dobre vidljivosti dok skela „PITOMAČA“ vozi po najavi za prijevoz poljoprivredne mehanizacije. Cijena prijevoza putnika i vozila definirana je cjenikom. Za mještane Križnice prijevoz je besplatan.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

održavanje javnih i zelenih površina na području Općine Pitomača

VIŠE…

GROBLJE I POGREBNE USLUGE

održavanje devet mjesnih groblja,
pružanje usluga ukopa,
održavanje mrtvačnica

VIŠE…

SAKUPLJANJE I ODVOZ MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Odvozom su obuhvaćena sva naselja Općine Pitomača

VIŠE…

OPSKRBA PLINOM

Opskrba plinom je energetska djelatnost koja je definirana Zakonom o energiji i Zakonom o tržištu plina.

VIŠE…