Trenutačno na području Općine Pitomača izvode se radovi na više lokacija.

Tako je potrebno izdvojiti radove na kanalizacijskoj mreži u Vinogradskoj ulici. Lijeva strana ( gledajući u smjeru Pitomača- Otrovanec) je u potpunosti završena dok se na desnoj još uvijek izvode radovi na polaganju kolektora preko kojega će se objekti u Vinogradskoj ulici moći priključiti na sustav javne odvodnje kojime upravlja Komunalno Pitomača d.o.o.

KANALIZACIJA VINOGRADSKA

Što se tiče izgradnje vodoopskrbne mreže Općine Pitomača trenutno je faza postavljanja cjevovoda u naselju Velika Črešnjevica i Grabrovnica te u naselju Sedlarica gdje se završava izgradnja vodospremnika “Sedlarica” koji je nužan za funkcioniranje vodoopskrbnog sustava Općine Pitomača.


ČVORIŠTE VODOSPREMA (1)