Komunalno Pitomača d.o.o. u suradnji s Virovitčko-podravskom županijom već treću godinu organizira akciju sakupljanja ambalažnoga otpada koji sadrži otrovne tvari.

Tako i ove godine praznu ambalažu možete predati svaki utorak u vremenu od 08:00h-12:00h i to u tvrtki Komunalno Pitomača d.o.o. (skladište), Vinogradska 41.

Komunalno Pitomača d.o.o. će Vam na temelju predane ambalaže izdati obrazac.

Na linku ispod teksta se nalazi popis ambalaže koji možete predati.

AMBALAŽA OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA