O  B  A  V  I   J  E  S  T

Komunalno Pitomača d.o.o. Vas ovim putem obavještava da je izgradnja kanalizacijske mreže u Dravskoj ulici do kućnog broja 143, ulici Petra Krešimira IV i ulici Stjepana Sulimanca završena te je za istu ishođena uporabna dozvola .

Svi objekti u navedenim ulicama imaju mogućnost priključenja na novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu, a to je ujedno na temelj odluke Općine Pitomača ( Službene novine Općine Pitomača 01/08) i zakonska obaveza.

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIKLJUČAK