Dokumentacija koja Vam je potrebna za priključak na javni vodoopskrbni sustav ili na odvodnju je slijedeća:

  • Kopija plana objekta kojega se priključuje na komunalnu infrastrukturu,
  • Građevna dozvola objekta kojega  se priključuje na komunalnu infrastrukturu (ako je objekt stariji od 15.02.1968. godine potrebno je ishoditi uvjerenje da ja građevina evidentirana prije 15.02.1968. godine, a navedeno uvjerenje izdaje katastar),
  • Vlasnički list (gruntovni izvadak) ne stariji od 6 mjeseci,
  • Naknadu za priključak na javni vodoopskrbni sustav ili odvodnju koja se ishodi u Općini Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.