ODLAGALIŠTE  “KLISA”

RADNO VRIJEME: SVAKI RADNI DAN OD 8:00h – 15:00H

ODLAGALIŠTE “KLISA” JE POD VIDEO NADZOROM

 

Na odlagalište “Klisa” dozvoljava se odlaganje isključivo komunalnog otpada koji je nastao u kućanstvu,domaćinstvu ili poslovnim prostorijama i koje ovlašteni sakupljač dovozi na odlagalište.

U KOMUNALNI OTPAD ULAZI:

 • sav otpad iz domaćinstava, ustanova i pravnih osoba,
 • ambalaža proizvoda,
 • prašina,
 • otpaci biljnog porijekla.

U KOMUNALNI OTPAD NE ULAZI:

 • otpad od tekstila,
 • pepeo,
 • zemlja,
 • beton,
 • pijesak,
 • cigla,
 • građevni otpad,
 • plastične folije,
 • biljni otpad iz plastenika,
 • papir i kartonska ambalaža,
 • staklo i staklena ambalaža,
 • plastika i plastični proizvodi,
 • ambalaža opasnog otrova za tretiranje poljoprivrednih usjeva,
 • otpad nastao obrezivanjem voćaka i vinove loze,
 • panjevi nastali rušenjem i iskapanjem stabala.

Molimo sve da se pridržavaju ovih naputaka te da komunalni otpad odlažu kako smo i naveli. Objekt  “Klisa” je pod video nadzorom kako bi se kontroliralo dovoz otpada. Također Vas molimo da komunalni otpad dovozite u zadanom vremenu jer izvan navedenog vremena “Klisi” nije moguće pristupiti.