Zbrinjavanje otpada

Komunalno Pitomača d.o.o sakuplja i zbrinjava komunalni otpad u svim mjestima Općine Pitomača. Zbrinjavanje otpada vrši se jednom tjedno putem kanti za komunalni otpad od 120L i kontejnera od 1100L i specijalnih vozila-smečara. Komunalno Pitomača d.o.o. Sakupljeni otpad deponira se na predviđenom odlagalištu.

Raspored odvoza komunalnog otpada

Ponedjeljak

Ulice: Vinogradska, Augusta Šenoe, Ljudevita Gaja, Trg kralja Tomislava, Antuna Mihanovića,Vatroslava Lisinskog

Utorak

Naselja: Otrovanec, Sedlarica,Turnašica, Mala Črešnjevica, Velika Črešnjevica, Grabrovnica

Srijeda

Ulice: Dragutina Domjanića, Petra Zrinskog, Frana Galovića, Livadska, Petra Preradovića, Vladimira Nazora, Dobriše Cesarića, Đure Basaričeka, Matije Gupca te naselja Kladare i Dinjevac

Četvrtak

Ulice: Braće Radića, Antuna Gustava Matoša, Tina Ujevića, Mihovila Pavleka Miškine, Josipa Jurja Strossmayera, Ivana Mažuranića

Petak

Ulice; Dravska, Stjepana Sulimanca, Petra Krešimira, Mate Lovraka, Antuna Kovačića te naselja Stari Gradac i Starogradački Marof

Raspored odvoza korisnog otpada

Odvoz odvojeno skupljenog korisnog otpada – plastike na području naselja Pitomača vrši se svaki predzadnji četvrtak u mjesecu, a papira svaki zadnji četvrtak u mjesecu.

Odvoz odvojeno skupljenog korisnog otpada (papira i plastike) u ostalim naseljima Općine Pitomača vrši se svaki zadnji ponedjeljak u mjesecu.

Kompostiranje

odvoz-odvojeno-skupljenog-korisnog-otpada

http://pitomaca.hr/images/2018/SLUZBENE_NOVINE/Sluzbene_novine_1.pdf

 

Cjenik u izradi

Odluka o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog ….