Opskrba plinom

Opskrba plinom je energetska djelatnost koja je definirana Zakonom o energiji i Zakonom o tržištu plina.

Komunalno Pitomača d.o.o. između ostalih djelatnosti obavlja i djelatnost opskrbe plinom temeljem dozvole od Hrvatske energetske regulatorne agencije i obavlja je isključivo na području Općine Pitomača – distributivnom području TD Plinkom d.o.o.

Trenutno u aktivnom pogonu Društvo ima 2185 potrošača,  te potrošnju za 2015. godinu od 1.423.986 m3 za pravne osobe i 1.293.211 m3 za fizičke osobe.

ugovor_o_opskrbi_plinom_krajnjeg_kupca

podnosenje-prigovora

cjenik-nestandardnih-usluga-komunalno-pitomaca-d-o-o

cijena-plina

cjenik-nestandardnih-usluga-2017-2021