PROMJENA TERMINA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA DAN 25.12.2017 (BOŽIĆ)

PROMJENA TERMINA ODVOZA OTPADA PRAZNIK BOŽIĆ 2017