Propisi – Plin

Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/1823/20) – neslužbeni pročišćeni tekst

Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 57/18)

 1. Opći uvjeti opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 50/18 [PDF]88/1939/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 50/1888/1936/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 3. Pravila o organizaciji tržišta plina
  (Narodne novine, br. 50/18)
 4. Mrežna pravila transportnog sustava
  (Narodne novine, br. 50/1831/1989/1936/20)
 5. Pravila korištenja sustava skladišta plina
  (Narodne novine, br. 50/1826/20)
 6. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
  (Narodne novine, br. 60/1839/20)
 7. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
  (Narodne novine, br. 34/1814/20)
 8. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
  (Narodne novine, br. 108/20)
 9. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021.
  (Narodne novine, br. 16/20)
 10. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek
  (Narodne novine, br. 94/20)
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. studenoga do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar
  (Narodne novine, br. 110/20)
 12. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 13. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
  (NarodneNarodne novine, br. 127/17)
 14. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek
  (Narodne novine, br. 94/20)
 15. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 48/1858/18) – neslužbeni pročišćeni tekst – odredbe članaka 32. do 39. ostaju na snazi do 31. prosinca 2020.
 16. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 79/20 [PDF])
 17. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 124/19)
 18. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 19. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 122/16)
 20. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF]79/20)
 21. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  (Narodne novine, br. 56/18) – neslužbeni prijevod (unofficial translation)
 22. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 23. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. – 2021. godina
  (Narodne novine, br. 122/16)
 24. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF]25/19)
 25. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021.
  (HERA, 11/2016)
 26. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
  (Narodne novine, br. 23/16)
 27. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 31/14)
 28. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom
  (Narodne novine, br. 65/15)
 29. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
  (Narodne novine, br. 78/14)
 30. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda
  (Narodne novine, br. 78/17)
 31. Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta
  (HROTE 4/2020)