Komunalno Pitomača d.o.o. - Cijena plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo - tržišna usluga