ISO 22000/HACCP

Primjenom norme ISO 22000/HACCP u Vodakom d.o.o. dokazali smo svoju sposobnost kontrole mogućih opasnosti u prehrambenom lancu odnosno u našem slučaju u distribuciji vode.

Za ispunjenje zahtjeva norme morali smo definirati područje primjene sustava upravljanja sigurnošću hrane, izjavu o politici sigurnosti, dokumentirane postupke i sve potrebne dokumente sustava upravljanja.

Uprava Vodakom d.o.o. dokumentirala je i dokazala svoju opredijeljenost za razvoj i primjenu sustava upravljanja sigurnošću hrane. Uprava ocjenjuje svoj sustav upravljanja kroz upravinu ocjenu u koju je obuhvaćena procjena mogućnosti za poboljšavanje sustava upravljanja sigurnošću hrane odnosno distribucije vode.

Vodakom d.o.o. je osigurao odgovarajuće resurse za primjenu i održavanje sustava upravljanja sigurnosti u distribuciji vode. Vodakom d.o.o. je implementirao te primjenjuje i održava preduvjetne programe. Preduvjetni programi su primjereni potrebama Vodakom d.o.o. i  primijenjeni su kroz cijeli operativni sustav. U dokumentaciji je propisano kako se upravlja radnjama uključenim u preduvjetne programe.

 

Certificate_Nr-FSMS1015022004-CRO_Vodakom