Ugovor o opskrbi plinom krajnjih kupaca kategorije kućanstvo - tržišna usluga