Odluka o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog ....