U cijenu vode kao i u fiksnu naknadu je uračunat PDV (13%).

GRAĐANI – INDUSTRIJA

VODA BEZ ODVODNJE

10,79 kn/m3

VODA SA ODVODNJOM

15,29 kn/m3

U cijenu vode je uključena naknada za korištenje voda od 2,85 kn/m3 (neoporezivo) te naknada za zaštitu voda od 1,35kn/m3 (neoporezivo).

Naknada za zaštitu voda povećana  je  od 01.04.2014. godine uredbom Vlade RH (NN 83/12).

U cijenu nije uključena fiksna naknada koja je za građane i industriju potpuno jednaka, isto kao i cijena vode gore prikazana u tablici.

Fiksni dio cijene za vodu, odvodnju i kanalizaciju:

GRAĐANI  – INDUSTRIJA

FIKSNI DIO ZA VODU

9,76 kn

FIKSNI DIO ZA ODVODNJU

8,51 kn

 

Na primjeru ćemo prikazati koliko bi iznosio račun vode bez odvodnje za kućanstvo koje utroši 6  m3  vode mjesečno:

  • 6 mx 10,79kn (cijena vode po kn/m ) + 9,76kn (fiksni dio za vodu) = 74,50kn

:::::::::::::::te isti taj račun, ali za vodu sa odvodnjom:

  • 6 m3  x 15,29kn (cijena vode po kn/m) + 9,76kn (fiksni dio za vodu) + 8,51kn (fiksni dio za odvodnju)= 110,01kn

Distributer vode na području općine Pitomača:

Vodakom d.o.o.

Vinogradska 41

Pitomača