GRANIČNE VRIJEDNOSTI VODOSTAJA RIJEKE DRAVE KADA SKELA NE MOŽE PLOVITI

 

Skela ne može ploviti kada na mjesnoj postaji Terezino polje za visoki vodostaj je – 50,  a isto tako za niski vodostaj -350.

Ove granice mogu neznatno odstupati zavisno dali je vodostaj u porastu ili padu.