ODLUKA O SPRJEČAVANJU ODBACIVANJA OTPADA

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, primjena od 01.03.2022. god.

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJ.KOM.OTPADA

ODLUKA O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOM. OTPADA