Ovim putem obavještavamo Vas da je došlo do promjene Ugovornih uvjeta opskrbljivača
plinom Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača u daljnjem tekstu Uvjeti ugovora i Ugovora o
opskrbi plinom krajnjih kupaca kategorije kućanstvo u daljnjem tekstu Ugovor.
Promjene u Uvjetima Ugovora i Ugovoru izvršene su zbog usklađenja sa postojećom
zakonskom regulativom.
Korigirani Uvjeti ugovora stupaju na snagu od 01.12.2021. godine.

Obavijest kupcima plina – kućanstva – Korigirani uvjeti ugovora i Ugovor o opskrbi plinom – Komunalno Pitomača d.o.o.