Komunalno Pitomača d.o.o. u suradnji sa Florom-vtc d.o.o. iz Virovitice završilo je akciju skupljanja glomaznog otpada na području općine Pitomača.

U akciji je prikupljeno 54,12 tona glomaznog otpada.