Poštovani korisnici,

Zahvaljujemo Vam što ste prihvatili našu mogućnost slanja računa u digitalnom obliku te na taj način dali svoj doprinos za čišći okoliš.

Molimo vas da provjerite zaprimljene račune u svojim e-mailovima, te ako ste zamijetili neke nepravilnosti u računima ili niste primili neki redovni mjesečni račun molimo da nas o tome povratno obavijestite putem e-mail adrese: [email protected], jer ovo je i za nas novina u našem poslovanju.

Uz poštovanje.

Komunalno Pitomača d.o.o.