Poštovani korisnici,
Obavještavamo Vas da smo uspostavili besplatnu uslugu slanja računa u
elektroničkom obliku kojom Vam se omogućuje da se računi za uslugu odvoza
miješanog komunalnog otpada, obračun potrošnje plina, godišnju naknadu za
održavanje groblja i dr. umjesto u papirnatom obliku kao do sada, šalju na
Vašu e-mail adresu što je financijski i ekološki prihvatljivije.

Obavijest o usluzi slanja računa u elektroničkom obliku