Dana 31.12.2019. Reciklažno dvorište općine Pitomača radi do 12,00 sati.