Donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN94/2013. i 73/2017.), Uredbe o komunalnom otpadu (NN 50/2017.), te općinske Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača, Komunalno Pitomača d.o.o.
kao pružatelj usluge odvoza miješanog komunalnog otpada danas, a uskoro i biorazgradivog komunalnog otpada, moralo je prilagoditi način obračuna odvoza vašeg otpada. Osnova svega je što više odvajati otpad koji nastaje u vašim kućanstvima, tako da vam ostane što manje otpada za vašu zelenu kantu u koju odlažete tzv. miješani komunalni otpad. Iz tog razloga sve su vaše kante dodatno označene (čipirane) te se svako njezino pražnjenje evidentira.
Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad i broja pražnjenja spremnika, a gdje to nije moguće (većinom u stambenim zgradama) primjeniti će se obračun po članu domaćinstva.
Cijena javne usluge se sastoji od:

1. cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio)
2. cijena obavezne minimalne javne usluge (fiksna mjesečna naknada) i
3. cijena ugovorne kazne (kazna za nepoštivanje navedenih odredbi u općinskoj Odluci)

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova sakupljanja, odvoza i deponiranja miješanog komunalnog otpada. Iz cijene javne usluge financira se sakupljanje i odvoz plastike i papira od svakog kućanstva sa javnih površina, odvoz stakla i tekstila sa javnih površina, odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada, odvoz božićnih borova kao i rad reciklažnog dvorišta (koje bi trebalo tokom godine započeti sa radom).
Broj i raspored odvoza svih vrsta otpada za sada ostaje nepromijenjen. Sve dodatne informacije o novom cjeniku, izjavama i zakonskim odredbama možete pronaći na našim stranicama www.komunalno-pitomaca.hr ili postaviti upit na [email protected] ili osobno u Pitomači, Vinogradska 41.

Obavijest korisnicima usluge odvoza MKO