Na temelju zahtjeva od Ministarstva pravosuđa, odnosno samostalnog sektora za suzbijanje korupcije Komunalno Pitomača d.o.o. ovim putem objavljuje da u 2014. godini nije bilo  sponzorstva i donacija.