Obavještavamo sve korisnike da od 01.01.2014. godine prestaje važiti stara cijena vodnih usluga koja se je primjenjivala od 01.01.2013. te se  samim time formira nova cijena vodnih usluga koja stupa na snagu od 01.01.2014.  godine. 

Razlog tome je promjena stope PDV-a s dosadašnjih 10% na trenutnih 13%.

Naknada za zaštitu voda i naknada za korištenje voda obračunava se sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda (NN 83/12) i Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za zaštitu voda (NN 83/12), te od 01.01.2013 godine iznosi 1,35 kn/m3 za korištenje voda i 1,35 kn/m za zaštitu voda, što znači da 2,70 kn/m3 je prihod koji ide u proračun Hrvatskih voda.

 

Od 01.01.2014. godine cijena vode je slijedeća:

U cijenu vode kao i u fiksnu naknadu je uračunat PDV (13%).

Cijena vode:

GRAĐANI – INDUSTRIJA

VODA BEZ ODVODNJE

9,29 kn/m3

VODA SA ODVODNJOM

13,79 kn/m3

 

Cijena fiksne naknade:

GRAĐANI  – INDUSTRIJA

FIKSNI DIO ZA VODU

9,76 kn

FIKSNI DIO ZA ODVODNJU

8,51 kn