U upravnom postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Pitomači pozivaju se svi vlasnici/suvlasnici/nositelji drugih stvarnih prava na nekretnine za koje se izdaje lokacijska dozvola da uvid mogu izvršiti dana 10. prosinca 2013. godine u 9:00 sati u prostorijama Upravnog odijela za prostorno uređenje , graditeljstvo, komunalne  poslove i zaštitu okoliša Virovitičko – podravske županije, Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1, soba br. 8.

 

001 002