Na temelju zahtjeva od Ministarstva pravosuđa odnosno samostalnog sektora za suzbijanje korupcije Komunalno Pitomača d.o.o. ovim putem objavljuje sponzorstva i donacije u 2013. godini i to za:

  • Sportske igre MUP-a u iznosu od 400,00 kn

Komunalno Pitomača d.o.o. u 2013. godini više nije sudjelovalo u sponzorstvima i donacijama osim ovoga gore navedenog.