Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, došlo je  promjena u reguliranju vodnog gospodarstva.

Tako sada prilikom priključka objekta na komunalnu infrastrukturu (voda i kanalizacija) ukida se naknada za priključenje na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Stoga sada prilikom podnošenja zahtjeva za priključak  više nije potrebno priložiti potvrdu o plaćenoj naknadi koju je izdavala općina Pitomača.

Bitna izmjena je i da legalnost građevine više nije preduvjet za priključenje građevine na sustav  vodoopskrbe. To znači da prilikom podnošenja zahtjeva za priključak od dokumentacije za građevinu koju želite priključiti na komunalnu  infrastrukturu trebate donijeti samo kopiju plana s ucrtanim objektom ( izdaje katastar) i vlasnički list (gruntovnica).