S namjerom da pomognemo svojim potrošačima u izbjegavanju problema i mogućih troškova oko nekontrolirane potrošnje vode u daljnjem tekstu Komunalno Pitomača d.o.o. Vam daje nekoliko korisnih savjeta.

U cilju sprječavanja i ranog otkrivanja i samim time pravovremenim otklanjanjem gubitaka vode u kućnoj instalaciji ( smatramo od vodomjera do potrošnih mjesta u objektu) bilo bi poželjno minimalno jednom mjesečno provjeriti ispravnost instalacije.

Provjeru možete vrlo jednostavno provjeriti tako da se zatvore sva potrošna mjesta na kojima se koristi voda i zatim provjerite dali vodomjer miruje odnosno da nema potrošnje na indikatoru.Ako indikator  miruje na vodomjeru koji kontrolira potrošnju znači da gubitaka nema, a u suprotnome to je znak da postoji gubitak vode na štetu samoga potrošača te ga potrošač mora sam pronaći i otkloniti o vlastitom trošku.

Također Komunalno Pitomača d.o.o. Vam preporučuje da vlasnici nekretnina ( u kojima stalno ili privremeno borave) koje su priključene na javni vodoopskrbni sustav kojime upravlja Komunalno Pitomača d.o.o. prije svakoga dužeg izbivanja ( putovanje, rad u inozemstvu, godišnji odmor) zatvore dotok vode na prvome ventilu koji se nalazi ispred vodomjerne garniture, a u vodomjernom oknu. Preporučljivo je za iste da po potrebi ispuste vodu iz vodovodnih instalacija kako bi se spriječilo smrzavanje.

Održavanje vodomjernog okna u kojima je vodomjer ugrađen, dužnost je potrošača, a djelatnicima Komunalno Pitomača d.o.o. treba biti osiguran nesmetan pristup do vodomjera.

Napominjemo da slivna voda koja na neki način uđe u reviziono okno, tamo  se zadržava i samim time povećava mogućnost smrzavanja i pucanja te onemogućava jasno očitanje vodomjera također je problem potrošača koji je tu istu vodu dužan ispumpati iz revizionog okna kako bi ona bila u suhom stanju kao što je i predviđeno.

U zimskome periodu posebno je potrebno provjeriti jeli vodomjer zaštićen od smrzavanja.  Ako je oštećen i ako se smrzne te pukne doći će do nekontroliranog istjecanja vode. Tako nastaju i poveće materijalne štete koji su korisnici dužni podmiriti.

Sve uočene promjene u vodomjernom oknu  izbijanje vode na ulici, nenajavljeni nestanak vode, izlijevanje vide iz hidranata, nedostatak poklopca ili sličnih nedostataka javite nam na broj dežurne službe 099/2782202.

 

Komunalno Pitomača d.o.o.