Djelatnost

Čistoća

  • odvozom su obuhvaćena sva naselja Općine Pitomača (Otorvanec, Sedlarica, Turnašica, Velika Črešnjevica, Grabrovnica, Mala Črešnjevica, Dinjevac, Stari Gradac, Starogradački Marof, Pitomača) osim Križnice i zaseoka Đuretina
  • odvoz se vrši od 2938 domaćinstava odnosno 8402 osobe, a u industriji se odvozi od 146 poslovnih objekata u kojima je zaposleno 336 osoba,
  • organizirano prikupljanje ambalaže koja sadrži ostatke opasnih tvari
  • održavanje deponija

Javne i zelene površine

  • održavanje javnih i zelenih površina na području Općine Pitomača

Nerazvrstane ceste

  • održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Pitomača

Groblja

  • održavanje devet mjesnih groblja,
  • pružanje usluga ukopa,
  • održavanje mrtvačnica

Opskrba pitkom vodom

  • opskrba pitkom vodom putem vodocrpilišta