PROMJENA TERMINA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ( PRAZNIK SVI SVET 1.11.2016. godine)

promjena-termina-odvoza-otpada-svi-sveti-1