Tvrtka

Općina Pitomača je 1993. godine osnovalo Javno komunalno poduzeće koje godinu dana kasnije mijenja naziv u Komunalno Pitomača d.o.o. Tvrtka je društvo s ograničenom odgovornošću i bavi se pružanjem komunalnih usluga. Trenutno u tvrtci ima 24 zaposlenih.

Komunalno Pitomača d.o.o. u sklopu svoga poslovanja obavlja sljedeće djelatnosti:

  • opskrba pitkom vodom,
  • odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
  • opskrba plinom,
  • održavanje čistoće,
  • odlaganje komunalnog otpada,
  • održavanje javnih površina,
  • održavanje nerazvrstanih cesta,
  • tržnice na malo,
  • održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova
  • prijevoz skelom

Zadaća Komunalno Pitomača d.o.o. je da se brine o čistoći i ljepoti Pitomačkih ulica, parkova i drugih javnih i zelenih površina. Također pruža usluge održavanja čistoće i održavanja zelenih površina na siguran, pouzdan, ekonomičan te ekološki prihvatljiv način.