PROMJENA TERMINA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA DAN 01.01.2018. (NOVA GODINA)

PROMJENA TERMINA ODVOZA OTPADA PRAZNIK NOVA GODINA 2018