PROMJENA TERMINA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA DANA 22.06.2017 (DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE)

PROMJENA TERMINA ODVOZA OTPADA DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE 2017